มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมกิจกรรม โครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วันที่ 15 – 16 มีนาคม 2567 จังหวัดนครนายก ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครนายก จัดโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กิจกรรมระดมองค์ความรู้ จากผู้ทรงคุณวุฒิด้านต่าง ๆ ที่มีความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย เพื่อจัดทำคู่มือการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทย ของจังหวัดนครนายก นำโดยนายสุภกิณห์ แวงชิน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิด และนางสาวจุฑารัตน์ ศรีนวลปาน ศึกษาธิการจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรี ดร. มงคลชัย บุญแก้ว ผู้อำนวยการ ศูนย์การศึกษา นครนายก และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรถศาสน์ นิมิตรพันธ์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร สาขาวิชาการประถมศึกษา เข้าร่วมในกิจกรรม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครนายก

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *