มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 “ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษา นครนายก ได้รับเลือกให้นำเสนอบทความในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร ครั้งที่ 4 “ขับเคลื่อนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. ในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *