แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for August 11th, 2016

 
 • ก้าวแรกสู่ มสด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย เรียนรู้การดูแลเด็กปฐมวัยจากคณะพยาบาล มสด

  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด นครนายก เข้าชมกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย โดยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้ในเบื้องต้น กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการหนึ่งของ โครงการก้าวแรกสู่ มสด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559

   
 •  
 • ก้าวแรกสู่ มสด นักศึกษาใหม่ปี 59 สาขาการศึกษาปฐมวัย เยี่ยมชมหน่วยงาน ม.สวนดุสิต

  9 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นำนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเข้าสักการะศาล “หลวงปู่ชัยมงคล” หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ คณะพยาบาล สวนดุสิตโพล ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม พบผู้บริหาร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×