มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: August 11, 2016

ก้าวแรกสู่ มสด นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาการศึกษาปฐมวัย เรียนรู้การดูแลเด็กปฐมวัยจากคณะพยาบาล มสด

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา สาขาการศึกษาปฐมวัย มสด นครนายก เข้าชมกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การดูแลเด็กปฐมวัย โดยการจำลองสถานการณ์ต่าง ๆ ให้นักศึกษาได้สัมผัสเรียนรู้ในเบื้องต้น กิจกรรมในครั้งนี้เป็นโครงการหนึ่งของ โครงการก้าวแรกสู่ มสด จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2559

ก้าวแรกสู่ มสด นักศึกษาใหม่ปี 59 สาขาการศึกษาปฐมวัย เยี่ยมชมหน่วยงาน ม.สวนดุสิต

9 สิงหาคม พ.ศ.2559 คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา นำนักศึกษาใหม่ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประจำปีการศึกษา 2559 เข้าเยี่ยมชมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยเข้าสักการะศาล “หลวงปู่ชัยมงคล” หลังจากนั้นเข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้สถานที่ต่าง ๆ เช่น โรงเรียนอาหารนานาชาติ โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ โฮมเบเกอรี่ คณะพยาบาล สวนดุสิตโพล ศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรม พบผู้บริหาร คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ และเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการเรียนรู้จากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×