แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for September 9th, 2016

 
  • มสด นครนายก ร่วมกับ ป.ป.ช. จังหวัดปราจีนบุรี ประชุมชี้แจงโครงการ ITA ปี 2558

    วันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานท้องถิ่นประจำปี 2558 (Integrity&Transparency Assessment:ITA) ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี โดยร่วมกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการนี้ผู้บริหาร รองผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดปราจีนบุรีเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดDefault Gallery Type Template This is the […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×