แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for December 9th, 2016

 
 • มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือ กับท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา

  ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นายเกษม โคนชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครนายก 23 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานครนายก ได้บรรยายและสาธิตตัวอย่างวิธีการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก […]

   
 •  
 • มสด นครนายก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประกอบพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา และพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การตักบาตร อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กล่าวคำแสดงความไว้อาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมยืนไว้อาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป […]

   
 •  
 • มสด นครนายก เป็นวิทยากร “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

  ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะฯ เดินทางไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 โดย ผอ.บำรุง อยู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ Default Gallery Type Template This is the default gallery type […]

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×