มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: December 9, 2016

มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือ กับท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับนางสาวอินทิรา เจียระสุพัฒน์ ท้องถิ่นจังหวัดนครนายก นายเกษม โคนชัยภูมิ หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นจังหวัดนครนายก และนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนครนายก 23 หน่วยงาน ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาการจัดการศึกษาเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในสังกัดสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ณ ห้องประชุม จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2559 ในการนี้ คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัยมหาวิทยาลัยสวนดุสิตศูนย์การศึกษานครนายก ได้บรรยายและสาธิตตัวอย่างวิธีการสอนรูปแบบสะเต็มศึกษา เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จังหวัดนครนายก …

มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือ กับท้องถิ่นจังหวัดนครนายก เรื่องการจัดการศึกษาปฐมวัยด้วยรูปแบบสะเต็มศึกษา Read More »

มสด นครนายก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประกอบพิธีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระเมตตา และพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย กิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วย พิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เช่น การตักบาตร อาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 9 รูป ซึ่งมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก กล่าวคำแสดงความไว้อาลัย คณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษา ร่วมยืนไว้อาลัย ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป …

มสด นครนายก น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Read More »

มสด นครนายก เป็นวิทยากร “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา”

ผศ.ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต พร้อมคณะฯ เดินทางไปจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” ณ โรงเรียนครบุรี อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 29-30 ตุลาคม 2559 โดย ผอ.บำรุง อยู่เจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนครบุรี พร้อมคณาจารย์ให้การต้อนรับ Default Gallery Type Template This is the default gallery type …

มสด นครนายก เป็นวิทยากร “การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา” Read More »

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×