แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for February 6th, 2017

 
  • มสด.นครนายก จัดอบรม STEM ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย

    วันที่ 4-5 กุมภาพันธ์ 2560 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายกโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง อาจารย์จิราภรณ์ ยกอินทร์ ผู้รับผิดชอบโครงการ และคณาจารย์หลักสูตรปฐมวัย จัดอบรม STEM ศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย ให้กับบุคลากรครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก และผู้สนใจ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิวัฒน์ หล่อพัฒนเกษม รักษาการหัวหน้าท้องถิ่นจังหวัดนครนายก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โดยการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.รังสันต์ จันทะรักษ์ หัวหน้าศูนย์ STEM ศึกษา […]

     
  •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×