แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

ทิศทางของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต: จิ๋ว แต่ แจ๋ว พ.ศ. 2563-2567

 

SDU nky Channel

 

นิทรรศการนำเสนอผลงาน สื่อสร้างสรรค์จากผ้าไทยพวน ภายใต้โครงการ รักษ์ชุมชน คนไทยพวน

 
 

Archive for December 22nd, 2017

 
 • ศูนย์นครนายก ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 9.00 น. – 15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ต้อนรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการเยี่ยมชมศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เพื่อบริการวิชาการในชุมชนในพื้นที่ศูนย์และบริเวณใกล้เคียง นำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนและงานวิจัยต่อไป โดยได้พาเยี่ยมชมตึกอาคารสำนักงานและเขื่อนขุนด่านปราการชล ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของนครนายก      

   
 •  
 • แนะแนวทางการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป  

   
 •  
 
 
 

ศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย

 
 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×