มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แนะแนวทางการศึกษาโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00-15.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ออกแนะแนวทางการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย และโรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา โดยแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาการศึกษาปฐมวัยให้แก่นักเรียนที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพแก่นักเรียนต่อไป

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *