University for building future teachers มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก "ผลิตครูเพื่ออนาคต": เทคโนโลยีก้าวไกล อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
 

แนะนำมหาวิทยาลัย

 

สวนดุสิต จากอดีตถึงปัจจุบัน

 

SDU nky Channel

 
 

Archive for July 16th, 2018

 
 • ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

  ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน

  วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงาน “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการฯ ให้การต้อนรับ ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

   
 •  
 • ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program)

  ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program)

  วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหลักสูตรเตรียมครู (Pre-Teacher Program) ซึ่งเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของหลักสูตรสถานศึกษาและหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา จังหวัดนครนายก เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมขจร มหาวิทยาลัยสวยดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

   
 •  
 
 
 

วิดีทัศน์การจัดการศึกษา ศูนย์นครนายก

 

ข่าวย้อนหลัง

 
 
 

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×