มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: July 18, 2018

ศูนย์ฯนครนายก ประชุมหารือวางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.รวี ศิริปริชยากร ประธานหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ประชุมหารือ วางแผนการดำเนินงานในปีการศึกษา 2561 ร่วมกับคณาจารย์ประจำหลักสูตร เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องวิทยบริการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

“ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” รุ่นที่ 1

วันที่ 17 กรกฎาคม 2561 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก “ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ประโยชน์จากเน็ตประชาชนรัฐเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน” รุ่นที่ 1 เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัล ส่งเสริม และขยายผลการใช้ประโยชน์โครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (เน็ตประชารัฐ) รวมทั้งการใช้งานด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างถูกต้องและเหมาะสม ในเวลา 9.00-16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้า มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก  

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×