มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: October 4, 2019

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมช่วงเย็น “กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรมช่วงเย็นเป็น “กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก          

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมช่วงเช้า “กิจกรรมสัมพันธ์พาน้องลุยสวน”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรมช่วงเช้าเป็น “กิจกรรมสัมพันธ์พาน้องลุยสวน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทำกิจกรรมเรียนรู้วิธีการทำสวนและการเกษตร เช่น การปลูกกล้วย ทาบกิ่ง ตอนกิ่งมะม่วง ณ สวนมะม่วงปราจีนบุรี    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×