มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมช่วงเย็น “กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรมช่วงเย็นเป็น “กิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ” โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษา ณ บริเวณศูนย์ส่งเสริมสมรรถนะทางกาย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

 

 

 

 

 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *