มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดโครงการสานสัมพันธ์พี่กับน้อง ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 4 – 5 ตุลาคม 2562 กิจกรรมช่วงเช้าเป็น “กิจกรรมสัมพันธ์พาน้องลุยสวน” โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 ทำกิจกรรมเรียนรู้วิธีการทำสวนและการเกษตร เช่น การปลูกกล้วย ทาบกิ่ง ตอนกิ่งมะม่วง ณ สวนมะม่วงปราจีนบุรี