มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

Day: June 9, 2020

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย”

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ร่วมกับ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) จังหวัดนครนายก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาระดับปฐมวัย” ตามโครงการการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาจังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ ห้องประชุมศรีนาวา ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก    

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ร่วมกับกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ลงพื้นที่แจกเอกสารและแนะนำผู้ปกครองในการชี้แจงและส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียนผ่านระบบออนไลน์ และการเฝ้าระวังพัฒนาการเด็กปฐมวัย เขตอำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก ในวันที่ 9 มิถุนายน 2563 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป    

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×