ศูนย์ฯนครนายกจัดเวทีเสวนา “พูดจาหาทางออกประเทศไทย” จังหวัดนครนายก ขอเชิญประชาชนคนไทยทุกท่านแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (วันที่ 7 กรกฎาคม 56 ณ.ห้อง conference , ห้องGreenRoom)