มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ตรวจประกันคุณภาพ55

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เข้ารับการตรวจประเมินงานประกันคุณภาพ (SAR) ของ สกอ. โดยมี ผศ.สุมาลี นามสมบัติ เป็นประธานในการตรวจฯ และคณะกรรมการที่เข้าร่วมตรวจฯ ทั้ง 4 คน ได่แก่ ผศ.ดร.บุรพร กำบุญ นส.ศิโรรัตน์ ตระกูลสถิตย์มั่น นส.เต็มใจ มนต์ไธสงค์ นส.มลธิรา โพธิ์น้อย โดยมี ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก คณาจารย์ และบุคลากร คอยให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมาpic_sar55 (1)

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *