graduateมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดงานเลี้ยงแสดงความยินดีกับบัณฑิต ประจำปี 2555 โดยมีบัณฑิตสาขา บริหารธุรกิจ และ สาขาการศึกษาปฐมวัย จำนวน 60 ท่าน เข้าร่วมงาน โดยกิจกรรมในงานมีทั้งการ ถ่ายภาพรวม ถ่ายภาพตามซุ้ม การบูมของนักศึกษารุ่นน้อง โดยมี น.ส.พรใจ แก้วสุข ที่ปรึกษาศูนย์การศึกษานครนายก คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 56 ที่ผ่านมา