มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้เข้าร่วมกิจกรรมวางพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ โดยร่วมกับหน่วยงานต่างๆในจังหวัดนครนายก โดยมี นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในงานนี้ เมื่motherdayอวันที่ 12 ส.ค. 56