เมื่อวันที่ 11 มกราคม 57 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกร่วมกับเทศบาลเมืองปราจีนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2557 โดยมีนายกอบเกื้อ พากษ์เพียรศิลป์ นายกเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ดร. ชัยยศ ชาวระนอง เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และฝึกประสบการณ์ ให้กับนักศึกษา มีหน่วยงานต่างๆ ผู้ปกครอง และ เด็ก เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 2,000 คน ณ.บริเวณเทศบาลเมืองปราจีนบุรี ซึ่งได้จัดให้มีการแสดง การจับฉลากของขวัญ เล่นเกมส์ รวมทั้งให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลเด็กเล็กด้วย