มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกนำเสนอผลงานวิจัยระดับนานาชาติ

research1ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือวัดสมรรถนะครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก” ในกลุ่มด้านการวัดผลซึ่งมีผู้ได้รับการคัดเลือกในการนำเสนอผลงานวิจัยจำนวน 2 คน ในการประชุม The 22nd International Conference on Research and Measurement of Thailand: New Conception of Education Research Measurement and Statistics for ASEAN ทั้งนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายประมาณ 800 คน ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 27 – 31 มกราคม 2557

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *