มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

จัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท

seminarศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกจัดสัมมนานักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาการบริหารงานส่วนท้องถิ่น โดยการใช้กระบวนการวิจัยในการจัดทำแผนกลยุทธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สาริกา จังหวัดนครนายก เพื่อเรียนรู้การใช้กระบวนการวิจัยในการแก้ปัญหาท้องถิ่น ได้รับเกียรติจาก ประธานคณะกรรมการ กอบต. จังหวัดนครนายกมาเป็นประธานเปิดการสัมมนาในวันที่ 24 มกราคม 2557

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *