มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ร่วมกิจกรรมงานมะปรางหวานมะยงชิด
ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 2 เมษายน 57 ในงานมะยงชิดมะปรางหวาน ประจำปี 2557 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้รับเกียรติจาก ทางจังหวัดฯและสมาคมมะปรางมะยงชิด ให้เป็นผู้ดำเนินงานจัดการประกวดธิดามะปรางหวานมะยงชิด โดยมีบุคลากรจากศูนย์ฯเป็นคณะกรรมการ และ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ เป็นประธานการตัดสินการประกวดmaprang

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *