songkran festivalเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น. ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ได้จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวผู้บริหารเนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ปี 2557 ณ บริเวณหน้าห้องสำนักงานศูนย์ฯ โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ อ.พรใจ แก้วสุข รองผู้อำนวยการศูนย์ มาเข้าร่วมพิธีและได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยในโอกาสนี้เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันรดน้ำดำหัวผู้บริหารเพื่อขอพรด้วย