มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ต้อนรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์

supervision
ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ต้อนรับคณาจารย์คณะครุศาสตร์ นำโดย ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์พร้อมด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 5 สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จำนวน 10 คน เพื่อร่วมจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกสอน ชี้แจงแนวทางการฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา (Internship1) ก่อนมีการส่งตัวนักศึกษาเข้าหอพัก พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษารายงานตัวต่อผู้บริหาร อาจารย์นิเทศ ครูพี่เลี้ยงที่นักศึกษาดังกล่าวจะฝึกปฏิบัติการสอนฯ ตลอดปีการศึกษา 2557 เมื่อ วันที่ 26 พฤษภาคม 2557

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *