เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ณ ห้องเรียน 112 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ และกาชาดจังหวัดนครนายก ร่วมกันบริจาคโลหิต เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยให้ได้รับโอกาสในการรักษาเพิ่มมากขึ้น

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.