มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

แนะแนวโรงเรียนองครักษ์

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก นำโดย อ.ธมลวรรณ เปรมศรี พร้อมด้วยบุคลากรประจำศูนย์ ได้ออกแนะแนวโรงเรียนองครักษ์เพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้แก่นักเรียนภายในจังหวัดนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *