เมื่อวันที่ 09/02/2558 นักศึกษา ภาคปกติ หลักสูตรศึกษาสาตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก รักษาการแทนเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยโดยพระเทพประสิทธิมนต์เป็นผู้กล่าวต้อนรับ ณ . พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สวนพุทธชยันตี ต.สาริกา อ. เมือง จ.นครนายก โดยมี อ.พรใจ แก้วสุข และ อ.รวี ศิริปริชยากร เป็นผู้ดูแลนักศึกษา

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.