มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ

นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ระดับชั้นปี่ที่ 3 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ หลักสูตรผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้เบื้องต้น (B.T.C.) ระหว่างวันที่ 6-8มีนาคม 2558 ณ.ค่ายลูกเสือหัตถวุฒิ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี โดยมี ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นประธานเปิดการฝึกอมรม โดยมี ผศ.ดร.สุรสิทธิ์ นาคสัมฤทธิ์ เป็นหัวหน้าโครงการ

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *