มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็ง

เมื่อวันที่ 12-13 มีนาคม 2558 ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก ได้จัดโครงการ “การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้วยกระบวนการวิจัยสำหรับผู้นำชุมชนในจังหวัดนครนายก” ณ.ห้องเฟื่องฟ้าขจร ศูนย์ฯนครนายก มีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ อาทิเช่น ความสำคัญและบทบาทของผู้นำชุมชน, บทบาทของนักวิจัยในชุมชนกับความสำเร็จของการนำงานวิจัยไปใช้ในชุมชน ฯลฯ

ในการนี้ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์ฯ กล่าวเปิดพิธีพร้อมร่วมอบรม โดยมี ดร.วิโรจน์ พรหมสุด และอาจารย์สมศักดิ์ เจริญพูล ให้เกียรติ เป็นวิทยากร

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *