มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การอบรมเชิงปฏิบัติการ EdPEx ของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาแนวทางการดำเนินงานของศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)” โดยมี ดร.เรือนขวัญ อยู่สบาย เป็นวิทยากร การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการแก่คณาจารย์และเจ้าหน้าของมหาวิทยาลัย

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *