_DSC0522

เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2558 อุทยานพระพิฆเณศ นครนายก ร่วมกับ สมาคม วิศวะ ฮินดู และปาริชาต จัดพิธีเทศกาลคเณศจตุรถี ครั้งที่ 6 ขึ้นระหว่างวันที่ 16-20 กันยายน 2558 ณ อุทยานพระพิฆเณศ จังหวัดนครนายก ในการนี้ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับเกียรติจากหน่วยงานดังกล่าว ให้นักศึกษาร่วมพิธีอัญเชิญองค์พระพิฆเณศจำลอง ขบวนแห่ไปยังท่าน้ำวัดเขานางบวช จังหวัดนครนายก ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนจำนวนมาก  

_DSC0534