มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

การฝึกอบรมเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านเอนิเมชั่นศึกษาระดับปริญญาตรี

12144737_1684930768407408_5638234709209865394_nเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2558 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก โดยรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมทางวิชาการเรื่อง การฝึกอบรมเพื่อฝึกทักษะการปฏิบัติงานด้านเอนิเมชั่นศึกษา แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ทั้ง 2 ห้องเรียน คือ NA,NB โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คุณธีรวงศ์ สายนาโก Producer CG บริษัท SpiceShop ผู้ผลิต Animation 3D สื่อโฆษณา สื่อการเรียนการสอน รางวัล  3D Cartoon Movie “Tah and Pong Animation” 2009 Championship in The Higher Education Animation and Multimedia “Information Technology with Global warning” Organized by  4th Knowlegde Center Project. Given by Mr.Sue Lor-Uthai the Deputy of  Ministry of  Information and Communication Technology on February 10, 2009. ในการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษา

Loading