มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ชมรม SDU Linguists Club ขอเชิญร่วมโครงการ The Embassy Speakers Program

MG_2176

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ร่วมกับโครงการ The Embassy Speakers Program ของสถานฑูตอเมริกา และชมรม SDU Linguists Club เรียนเชิญศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ในเรื่องการศึกษา โดยวิทยากรชาวอเมริกัน จากโครงการ The Embassy Speakers Program ของสถานฑูตอเมริกา Mr. James Nussbaumer มาเป็นผู้ให้ความรู้ ในวันศุกร์ที่ 25 กันยายน พศ. 2558 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องเฟื่องฟ้าขจร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการพัฒนาภาษาและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม สามารถแจ้งชื่อได้ที่ อ.รวี ศิริปริชยากร อาจารย์ประจำหลักสูตร คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก ทางอีเมล ravakorn@gmail.com **ผู้เข้าร่วมโครงการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

11220121_448881451962855_8627341973925370467_n

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *