มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมแสดงผลงานละครสร้างสรรค์และหลักสูตรโรงเรียนในฝัน

S__35102725กิจกรรมแสดงผลงานละครสร้างสรรค์และหลักสูตรโรงเรียนในฝันของนักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ซึ่งเป็นกิจกรรมบูรณการการเรียนการสอนระหว่างวิชาสุนทรียะพัฒนาทักษะทางอารมณ์ กับ วิชาการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร แสดงละครสร้างสรรค์บูรณาการกับโรงเรียนในฝันเพื่อให้นักศึกษาได้นำเสนอผลงานที่ตัวเองได้จัดทำขึ้นระหว่างศึกษา ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *