มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด มสด นครนายก

12494682_1084163251604693_6102823474294716316_n
กิจกรรมการเรียนรู้ในห้องสมุด เป็นกิจกรรมทางวิชาการส่วนหนึ่งของการศึกษาทุกระดับตั้งแต่ ปริญญาตรี โท เอก เพราะห้องสมุดเป็นแหล่งการเรียนรู้แห่งหนึ่งที่มีประสิทธิภาพ มีอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูล การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต WiFi การเข้าใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ทั้งในแลต่างประเทศ การสืบค้นข้อมูล การสืบค้นหนังสือ งานวิจัย บทความวิชาการ การใช้ระบบ e – Service การติดตั้งระบบ VPN เพื่อเข้าใช้งานระบบวิทยบริการของมหาวิทยาลัยจากอุปกรณ์การสื่อสารจากทางบ้านหรือที่พัก เช่น โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ notebook กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษารายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย  
12524086_1084163528271332_1655557325034001117_n12540554_1084163834937968_2678355743717179069_n12400636_1084163604937991_3789980016380798712_n

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Image_dcae91f

×

Image_dcae91f

×