มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ผอ โรงเรียนวัดกองดิน จ.ระยอง บรรยายพิเศษเรื่อง ประสบการณ์การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา วิชาการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

CIMG4957

วันที่ 7 เมษายน 2559 อาจารย์ชยุต พิพัฒฐาดร ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกองดิน จังหวัดระยอง นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต สาขาการวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในรายวิชาการบริหารการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก 

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *