มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

นักศึกษาภาคปกติ หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหารและคณาจารย์ใน ประเพณีสงกรานต์ พ.ศ.2559

DSCF0994

วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2559 มสด นครนายก จัดพิธีสรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวคณาจารย์และบุคลากร โดยนำนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ทำกิจกรรมขอขมากรรม และสรงน้ำพระ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ความเป็นวัฒนธรรมไทยและสืบสานประเพณี ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

DSCF0968DSCF0983

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *