มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

วันนี้เป็นวันสงกรานต์ มสด นครนายก จัดประเพณีสงกรานต์ สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัว ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร

DSCF0846

วันที่ 10 เมษายน พ.ศ.2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก จัดพิธีสรงน้ำพระเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2559 โดยนำนักศึกษา โครงการฯ รมป2 รดน้ำดำหัวผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร พร้อมทั้งทำพิธีขอขมากรรม ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแล้ว ยังส่งเสริมความรัก ความสามัคคี อนุรักษ์ความเป็นไทย เป็นการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความเป็นครูแก่นักศึกษา ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างดี 

DSCF0833DSCF0847

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *