มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด นครนายก บันทึกความร่วมมือด้านการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว

DSCF1181
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้บริหารโรงเรียนในจังหวัดนครนายก ปราจีน สระแก้ว บันทึกความร่วมมือพัฒนาด้านการศึกษา (MOU) โดยจัดส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 รายงานตัวต่อผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ปี 5 ) ในการนี้ ผศ.ดร.สุธิพรรณ ธีรพงศ ประธานหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย เป็นประธานในพิธี โดยกล่าวถึงประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย การกำเนิดขึ้นของครูปฐมวัยหรือครูอนุบาล และความสำคัญของการฝุึกประสบการวิชาชีพในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเฟื่องฟ้าขจร มสด นครนายก
DSCF1301DSCF1250

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *