78988ประมวลภาพกิจกรรมทางวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ร่วมกับ อบจ นครราชสีมา จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กิจกรรมทางวิชาการครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 พฤษภาคม พ.ศ.2559

78975S__17604614

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.