มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559

คณาจารย์ มสด นครนายก หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการ พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2559 ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *