มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

คณาจารย์ มสด นครนายก นำเสนอผลงานด้านการศึกษา ในงาน “Grow and Learn from Investing in Early Learning: Timing, Economic, and Efficiency”

20160407_2_hotnewsThe Faculty of Education cordially invites you to join an international conference “Grow and Learn from Investing in Early Learning: Timing, Economic, and Efficiency” on 7-9 July 2016 at The Faculty of Education, Chulalongkorn University.

For  more details and online registration, please visit www.pecera2016.com. The deadline for abstract submission is 15 May 2016 and the deadline for registration is 15 June 2016.

For more details, please contact 02-218-2565 ext 8140 or pecera2016@gmail.com.

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *