S__2334733ทีมงานเจ้าหน้าที่จากโฮมเบเกอรี่ มสด นครนายก นำเสนอผลิตภัณฑ์ขนมซึ่งมีส่วนประกอบของข้าวไรซ์เบอร์รี่ในงานของดีประจำจังหวัด

S__2334735S__2334737 S__2334736 S__2334735