CIMG4164

โฮมเบเกอรี่สวนดุสิต นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก บริการอาหารและเครื่องดื่มพร้อมขนมอบกรอบ ให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 มีอาหารอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ราคาพิเศษ