มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559

S__29646968S__29646965

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ชัยยศ ชาวระนอง ผุ้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้ง นครนายก มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นำคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ถวายเครื่องราชสักการะ เนื่องในวันเฺฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2559 ณ ศาลากลาง จังหวัดนครนายก

S__29646969

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *