ผู้บริหาร คณาจารยฺ์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก ร่วมกันนำนักศึกษาใหม่ สาขาการศึกษาปฐมวัย หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2559 ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2559 ณ วัดเจดีย์ทอง อ.เมือง จ.นครนายก กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่ในโครงการ ก้าวแรกสู่ มสด ปีการศึกษา 2559
DSC_0314_00013DSC_0329_00023DSC_9279

Default Gallery Type Template

This is the default gallery type template, located in:
/hostdata/WebhostOrg/nakhonnayok/public_html/wp-content/plugins/nextgen-gallery/products/photocrati_nextgen/modules/nextgen_gallery_display/templates/index.php.

If you're seeing this, it's because the gallery type you selected has not provided a template of it's own.