มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มสด นครนายก


ผลงานการวิจัย การบริการวิชาการ วารสารวิชาการ การเป็นที่พึ่งทางวิชาการให้แก่ชุมชน หน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออก เป็นพันธกิจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกสถานที่ตั้งนครนายก ดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *