มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

มสด.ออกแนะแนวหลักสูตร Pre-Teacher Program โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง

82803 82804 82805 82802

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ชาวระนอง และคุณพันธ์ทิพย์ สิงห์ปาน เลขานุการหลักสูตรปฐมวัย เข้าแนะแนวการศึกษาหลักสูตร Pre-Teacher Program ให้กับครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.00 – 11.00 น.

Loading