มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายก เข้าร่วมอบรม EndNote X8

thumbs_IMG_5687_resize

thumbs_IMG_5732_resize

thumbs_IMG_5752_resize

thumbs_IMG_5759_resize

thumbs_IMG_5778_resize
บุคลากรศูนย์การศึกษานอกที่ตั้งนครนายกเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรม EndNote X8 เพื่อการจัดการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการอย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 11201 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 โโยได้รับเกียรติจาก ดร.ยุธยา อยู่เย็น ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานเปิดงาน ได้รับเกียรติจาก คุณจิรวัฒน์ พรหมพร หัวหน้าแผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา และทีมวิทยากรจากบริษัท Book Promotion & Service จำกัด ดำเนินการฝึกอบรมในครั้งนี้

Loading