มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นครนายก การศึกษาปฐมวัย ปริญญาตรี สมัครเลย!

อาจารย์ประจำหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มสด.นครนายก ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5

นิเทศ 19 มิ.ย._1

นิเทศ 19 มิ.ย._2

นิเทศ 19 มิ.ย._3

นิเทศ 19 มิ.ย._4

นิเทศ 19 มิ.ย._5

นิเทศ 19 มิ.ย._6

นิเทศ 19 มิ.ย._7

นิเทศ 19 มิ.ย._8

นิเทศ 19 มิ.ย._9

นิเทศ 19 มิ.ย._10

นิเทศ 19 มิ.ย._11

นิเทศ 19 มิ.ย._12

วันที่ 19 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00-12.00 น. มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง นครนายก โดยอาจารย์อัญชิษฐา ปิยะจิตติ อาจารย์ประจำหลักสูตร ออกนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ชั้นปีที่ 5 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 อุดมวิทย์สมใจ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อเป็นการติดตามพัฒนาการ และรับฟังปัญหาของนักศึกษาต่อไป

Loading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *